10. 5. 2018

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 10. 5. 2018

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 10. 5. 2018 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 04/2018: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK/22/2017-2 a EK/26/2017-2 ve vztahu k členskému klubu TJ START Mlékojedy z.s., ID: 2060271, rozhodla OK FAČR tak, že napadená rozhodnutí ve vztahu k TJ START Mlékojedy zrušila.

OK 05/2018: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace profesionálního hráče Martina Pecucha, ID 98020322, prováděného na základě námitek členského klubu FC Hlučín a.s., ID: 8050381, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou neopodstatněné a řízení zastavila.

OK 06/2018: Ve věci odvolání MINERVA FF o. s., ID 10A0301, proti rozhodnutí Disciplinární komise fotbalu žen, č.j. DR2018152865, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí zrušila a při nezměněném výroku o vině rozhodla znovu tak, že udělila odvolateli trest peněžité pokuty ve výši 2000,- Kč

OK 07/2018: Ve věci přezkumu rozpisu soutěží Řídící komise pro Moravu prováděného na základě podnětu členského klubu TJ Sokol Lanžhot, ID 6240301, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila článek 13 rozpisu. Rozhodnutí je vykonatelné 11. 5. 2018.

OK 08/2018: Ve věci odvolání FK Teplice a.s., ID 4260331, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 12. 4. 2018, č.j. 177/2017-18-2, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí zrušila a při nezměněném výroku o vině rozhodla znovu tak, že udělila odvolateli trest peněžité pokuty ve výši 25.000,- Kč.

OK 10/2018: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK 25/2017-8 ve vztahu k členskému klubu FC Vodafix Žítková, z. s., ID: 7220671, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí ve vztahu k FC Vodafix Žítková, z.s. při nezměněném výroku o vině zrušila v rozsahu výroku o trestu odebrání 3 soutěžních bodů.

Příští zasedání se bude konat 7. 6. v Brně.