1. 3. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 1. 3. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 1. 3. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 151/02/2017: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Mělník ze dne 11. 1. 2017 o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Mělník, sp. zn. DR2016099299, na základě návrhu Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Beřkovice, ID 2060051, rozhodla OK FAČR tak, že návrh na přezkum v souladu s § 116 odst. 1 Disciplinárního řádu zamítla.

OK 152/02/2017: Ve věci odvolání Fotbalového klubu Lubná 1959, z.s. proti rozhodnutí Etické komise ze dne 27. 1. 2017, č. j. EK/2/2017-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání vyhověla, napadené rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 153/02/2017: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek FC Slavia Hradec Králové z.s. proti výsledku registrace přestupu hráče Tomáše Houdka, ID 01010693, do FC Nový Hradec Králové rozhodla OK FAČR tak, že námitky shledala neopodstatněnými a řízení zastavila.

Příští zasedání se bude konat dne 30. 3. 2017.