16. 11. 2015

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 13. 11. 2015

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 13. 11. 2015 v Brně, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 107/10/2015: Ve věci odvolání pana Marka Černocha proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 3. 9. 2015, sp. zn. OK 107/10/2015, rozhodla OK FAČR tak, že projednání odvolání odročila na neurčito s tím, že Výkonnému výboru FAČR předkládá věc k posouzení, zda bude podán návrh na projednání disciplinárního přečinu dle § 59 Disciplinárního řádu. 

OK 108/10/2015 a OK 109/10/2015: OK FAČR vzala na vědomí návrh na přezkum rozhodnutí VV OFS Praha západ o odvolání proti rozhodnutí DK OFS Praha západ č. j. DK 13/15-16 podaný členským klubem AFK Horoměřice a návrh na přezkum rozhodnutí ORK Středočeského krajského fotbalového svazu č. j. 4/2015 podaný JUDr. Vladimírem Supem, přičemž konstatovala, že ke dni zasedání OK FAČR nebyly splněny formální podmínky pro projednání těchto návrhů.

OK 110/10/2015: Ve věci přezkumu souladu Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2015 - 2016 Královehradeckého KFS se Soutěžním řádem OK FAČR rozhodla tak, že Hlava VI. článek 2 odst. 1 písm. a) až c) jsou ve stanovení výše kompenzačního poplatku v rozporu s § 33 Soutěžního řádu a zrušují se dnem vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, tj. k 30. 6. 2016.