6. 5. 2015

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 6. 5. 2015

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 6.5.2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 85/04/2015: OK FAČR konstatuje, že není oprávněna o společném podnětu spolku Městský fotbalový klub Frýdek – Místek, z.s., a akciové společnosti MFK Frýdek – Místek, a.s. rozhodovat z nedostatku své působnosti. Současně po projednání obsahu podnětu podává Výkonnému výboru FAČR návrh na změnu spolkové legislativy. 

OK FAČR