31. 10. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 30.10. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 30. 10. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 02/2017: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK/6/2016-2, EK/4/2017-2 a č.j. EK/6/2017-2 ve vztahu k členskému klubu Hvězda Město Libavá, ID 7120751, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK/6/2016-2 a EK/4/2017-2 ve vztahu k členskému klubu Hvězda Město Libavá zrušila a rozhodnutí Etické komise č.j. EK/6/2017-2 ve vztahu k členskému klubu Hvězda Město Libavá při nezměněném výroku o vině zrušila ve výroku o trestu peněžité pokuty. 

OK 11/2017: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Olomouckého krajského fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2017/2018 prováděném na základě podnětu pana Marka Baďury, ID 82101147, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila článek 36 Rozpisu soutěží Olomouckého krajského fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2017/2018. Rozhodnutí je vykonatelné dnem 30.10 2017. 

OK 12/2017: Ve věci odvolání Tělovýchovné jednoty Baník Švermov z.s., ID 2030471, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy, DR2017144453 a ze dne 20. 9. 2017, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí zrušila, řízení zastavila a předala věc k projednání Sportovně technické komisi fotbalu žen k projednání. 

OK 13/2017: Ve věci odvolání ABC Braník fotbal, z. s., ID 1040101, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy DR2017144469 ze dne 20. 9. 2017 a DR2017144466 ze dne 20. 9. 2017 rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila, řízení zastavila a předala věc k projednání Sportovně technické komisi fotbalu žen k projednání. 

OK 14/2017: Ve věci návrhu členského klubu TJ ROTAS Rotava z.s., ID 4130271, na přezkum rozhodnutí Odvolací a revizní komise Karlovarského krajského fotbalového svazu, č.j. 2/ORK/2017, ze dne 31. 8. 2017, o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Karlovarského krajského fotbalového svazu ze dne 16. srpna 2017 rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila, řízení zastavila a předala věc k projednání Sportovně technické komisi Karlovarského krajského fotbalového svazu k projednání. 

OK 15/2017: Ve věci odvolání Slezského fotbalového clubu Opava a.s., ID 8050641, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy DR2017146244 ze dne 4. 10. 2017 a DR2017146244 ze dne 4. 10. 2017, OK FAČR vzala na vědomí zpětvzetí odvolání. 

OK 16/2017: Ve věci námitek FK Olympia a.s., ID 5210601, proti evidenci profesionální smlouvy mezi FK Olympia a.s. a Danielem Barešem, ID 98120938, OK FAČR rozhodla tak, že jednání odročila za účelem provedení dalšího dokazování. 

Příští zasedání se uskuteční 21. 11. 2017 v Praze.