31. 1. 2018

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 30. 1. 2018

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 30. 1. 2018 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 20/2017: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Zlínského krajského fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2017/2018 prováděném na základě podnětu Marka Baďury, ID 82101147, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila (i) článek 41 odst. 1 od věty druhé a (ii) článek 42 odst. 2 Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2017/2018. Rozhodnutí je vykonatelné dnem jeho vyhlášení. K důvodům blíže v odůvodnění rozhodnutí, které bude po vypracování zveřejněno na Úřední desce FAČR.

OK 22/2017: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Královehradeckého krajského fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2017/2018 prováděném na základě podnětu FK Náchod s.r.o., ID 5230321, OK FAČR uzavřela, že rozhodnutí Výkonného výboru Královehradeckého KFS ze dne 7. 8. 2017 je v rozporu s § 6 odst. 3 Soutěžního řádu, a tak jej zrušila. K důvodům rozhodnutí je vykonatelné dnem jeho vyhlášení. Blíže v odůvodnění rozhodnutí, které bude po vypracování zveřejněno na Úřední desce FAČR.

OK 23/2017: Ve věci odvolání Jana Bořila, ID 91010827, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 31. 10. 2017, č.j. 105/2017-18, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání jako nedůvodné zamítla.

OK 24/2017: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Okresního fotbalového svazu Kladno pro soutěžní ročník 2017/2018 prováděném na základě podnětu členského klubu SK Kamenné Žehrovice, z.s., ID 2030191, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila sedmý odstavec článku 30 Rozpisu soutěží v části od věty třetí: „Pokud obě utkání skončí stejným rozdílem (mohou skončit i nerozhodně), rozhodne o vítězi prodloužení 2x15 minut. Pokud nerozhodne ani prodloužení, následují kopy ze značky pokutového kopu (5xPK). Pokud ani po provedení všech kopů nebude rozhodnuto, provádí každé družstvo po jednom kopu, až do rozhodnutí (v barážových utkání neplatí pravidlo, kdy gól na půdě soupeře platí za dva (př. výsledek 1:3 a 5:3).“

OK 25/2017: Ve věci odvolání 1.FC Slovácko, a.s., ID 7220721, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 7. 12. 2017, č.j. 135/2017-18-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání je důvodné, zrušila rozhodnutí ve výroku o trestu a znovu rozhodla tak, že uložila trest peněžité pokuty ve výši 20.000,- Kč.

OK 26/2017: Ve věci odvolání Milana Baroše, ID 81101707, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 4. 12. 2017, č.j. 137/2017-18, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání je důvodné, zrušila rozhodnutí a znovu rozhodla tak, že Milan Baroš je vinen ze spáchání disciplinárního přečinu podle § 45 odst. 1 Disciplinárního řádu a uložila disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 30.000,- Kč a trest fotbalově prospěšné činnosti v rozsahu 4 tréninkových jednotek mládeže pro Moravskoslezský krajský fotbalový svaz.

OK 01/2018: Ve věci odvolání Horáckého fotbalového klubu Třebíč, z. s., ID 6140751, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 19. 12. 2017, č.j. EK/25/2017-8, rozhodla OK FAČR tak, že jednání odročila za účelem dalšího dokazování.

Odvolací komise vzala na vědomí podané námitky JISKRY Staré město (OK 02/2018), jakož i dovolání generálního sekretáře proti rozhodnutí Etické komise ve vztahu k členskému klubu MFK Kravaře z.s. (OK 03/2018), které projedná na příštím zasedání.

Příští zasedání se uskuteční 28. 2. 2018 v 14:00 v Praze.