29. 7. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 28. 7. 2016

V rámci svého řádného zasedání konaného dne 28. 7. 2016 v Táboře rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 129/03/2016: Ve věci odvolání pana Ondřeje Lercha proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu ze dne 13. 5. 2016, č. j. 162/2015-16/4, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila a disciplinární řízení v souladu s § 99 odst. 3 písm. a) Disciplinárního řádu zastavila.

OK 133/06/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí VV OFS Praha-západ ze dne 21. 4. 2016, č.j. VV-5/15-16, podaného panem Alešem Bažantem, rozhodla OK FAČR tak, že návrh zamítla.

OK 134/06/2016: Ve věci odvolání pana Aleše Zahálky proti rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 15. 6. 2016, sp. zn.: DR2016066511, OK FAČR jednání odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 135/06/2016: Ve věci odvolání pana Jana Jebavého proti rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 15. 6. 2016, sp. zn.: DR2016066514, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí DK ŘKČ zrušila a znovu rozhodla tak, že odvolatele uznala vinným ze spáchání disciplinárního přečinu dle § 45 odst. 1 Disciplinárního řádu a uložila mu trest zákazu výkonu funkce trenéra na dobu 2 týdnů.

OK 136/06/2016: Ve věci přezkumu souladu rozpisu profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2016/2017 se Soutěžním řádem na základě návrhu členského klubu SK Zápy OK FAČR jednání za účelem doplnění dokazování odročila.

OK 137/07/2016: Podání členského klubu SK Lázně Bohdaneč týkající se rozhodnutí VV FAČR ze dne 20. 5. 2016 OK FAČR pro svou nepříslušnost odmítla.

OK 138/07/2016: Ve věci námitek FC Písek fotbal z.s. proti registraci přestupů hráčů Jana Satrapy, ID 92110276, Martina Pohnána, ID 95041289, Romana Zahrádky, ID 92051213, a Davida Chytrého, ID 92011703, do TJ Sokol Čížová vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí námitek.