28. 2. 2018

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 28. 2. 2018

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 28. 2. 2018 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 1/2018: Ve věci odvolání HFK Třebíč o.s., ID: 6140751, proti rozhodnutím Etické komise č.j. EK 23/2017-7 a č.j. EK 25/2017-8 rozhodla OK FAČR tak, že napadená rozhodnutí zrušila.

OK 2/2018: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace hráče Viléma Beneše, ID 99060841, prováděného na základě námitek členského klubu JISKRA Staré Město, z.s., ID 7220751, odročila OK FAČR jednání za účelem doplnění dokazování.

OK 3/2018: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK 25/2017-8 ve vztahu k členskému klubu MFK Kravaře z.s., ID: 8050891, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí v souladu s §119 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR ve vztahu k MFK Kravaře z.s. při nezměněném výroku o vině zrušila v rozsahu výroku o trestu odebrání 3 soutěžních bodů.

Příští zasedání se bude konat 28. 3. v Praze.