26. 1. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 25. 1. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 25. 1. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 146/11/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí Odvolací a revizní Ústeckého krajského fotbalového svazu ze dne 12. 10. 2016, č. j. ORK-2016420A2B0404, o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Ústeckého krajského fotbalového svazu ze dne 22. 9. 2016, č. j. 2016420A2B0404, na základě návrhu Fotbalového klubu Postoloprty z. s., ID: 4240341, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila v rozsahu výroku o trestu rozhodnutí ORK ÚKFS a DK ÚKFS a uložila trest kontumace utkání 2016420A2B0404 FK Dobroměřice z.s. proti Fotbalovému klubu Postoloprty, z. s. ve prospěch FK Dobroměřice z.s.

OK 148/12/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Klatovy ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. VV/2016-11, o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Klatovy, sp. zn. DR2016093142, na základě návrhu Tělovýchovné jednoty Sokol Pačejov z.s., ID 3220341, rozhodla OK FAČR tak, že obě rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 150/12/2016: Ve věci odvolání FK DUKLA PRAHA a. s. proti rozhodnutí Disciplinární komise LFA ze dne 8. 12. 2016, č. j. 105/2016-17 – 2 a č. j. 117/2016-17 – 2, OK FAČR vzala na vědomí zpětvzetí odvolání a řízení zastavila.

Příští zasedání se bude konat dne 1. 3. 2017.