24. 11. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 24. 11. 2016

V rámci svého řádného zasedání konaného dne 24. 11. 2016 v Brně rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 146/11/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí Odvolací a revizní Ústeckého krajského fotbalového svazu ze dne 12. 10. 2016, č. j. ORK-2016420A2B0404, o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Ústeckého krajského fotbalového svazu ze dne 22. 9. 2016, č. j. 2016420A2B0404, na základě návrhu Fotbalového klubu Postoloprty z. s., ID: 4240341, OK FAČR jednání za účelem doplnění dokazování odročila.

OK 147/11/2016: Ve věci dovolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Ústeckého krajského fotbalového svazu ze dne 22. 9. 2016, č. j. 2016420A2B0404, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila a věc postoupila Etické komisi k projednání a rozhodnutí.