22. 7. 2015

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 22. 7. 2015

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 22. 7. 2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

 

OK 91/06/2015: Odvolání FC Baník Ostrava a.s. proti rozhodnutí DK FAČR č.j. 102/2015 ze dne 21. 5. 2015 se jako nedůvodné zamítá. Uhrazený poplatek propadá ve prospěch FAČR. 

OK 93/07/15: Ve věci odvolání Fotbalového klubu Bohemians Praha a.s. proti rozhodnutí DK ČMFS ze dne 4. 5. 2010 č.j. 37/2010 (15/2010) rozhodla Odvolací komise tak, že odročuje jednání na 5. 8. 2015 v 15:00. 

OK FAČR