21. 11. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 21. 11. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 21. 11. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 16/2017: Ve věci námitek FK Olympia a.s., ID 5210601, proti evidenci profesionální smlouvy mezi FK Olympia a.s. a Danielem Barešem, ID 98120938, OK FAČR rozhodla tak, že jednání odročila za účelem provedení dalšího dokazování.

OK 17/2017: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží žen pro soutěžní ročník 2017/2018 prováděném na základě podnětu ABC Braník fotbal, z. s., ID 1040101, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila článek 16 Rozpisu od věty druhé (v části specifikující ročníky věkových kategorií).

OK 18/2017: Ve věci námitek Tělocvičné jednoty Sokol Hodějice, ID 6260111, proti registraci hráče Dennise Bárka, ID 02030570, ze dne 17. 10. 2017, OK FAČR rozhodla tak, že jednání odročila za účelem provedení dalšího dokazování.

OK 19/2017: Ve věci odvolání Jana Bežó, ID 87021724, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy DR2017149600 ze dne 1. 11. 2017, OK FAČR rozhodla tak, že jednání odročila za účelem provedení dalšího dokazování.

OK 21/2017: Ve věci návrhu členského klubu FK SMB Bochov z.s., ID 4120031, na přezkum rozhodnutí Odvolací a revizní komise Karlovarského krajského fotbalového svazu, č.j. 3/ORK/2017, ze dne 3. 10. 2017, o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Karlovarského krajského fotbalového svazu ze dne 6. září 2017, OK FAČR rozhodla tak, že návrh na přezkum rozhodnutí zamítla.

Příští zasedání se uskuteční 12. 12. 2017 v Nymburku.