18. 9. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 18. 9. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 18. 9. 2017 v Hodoníně, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 07/2017: Ve věci námitek členského klubu FC Viktoria Otrokovice, ID: 91051302, proti výsledku registrace přestupu hráče Tomáše Deklevy, ID: 91051302, OK FAČR rozhodla tak, že námitky nejsou opodstatněné.

OK 08/2017: Ve věci odvolání členského klubu FC Baník Ostrava a.s., ID 8060411, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 24. 8. 2017, č.j. 34/2017-18-2, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání zamítla jako nedůvodné.

OK 09/2017: Ve věci odvolání členského klubu FC Hradec Králové a.s., ID 5210101, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 24. 8. 2017, č.j. 32/2017-18-2, OK FAČR rozhodla tak, že zrušila rozhodnutí v části uložení trestu peněžité pokuty a sama uložila odvolateli trest peněžité pokuty ve výši 50.000,- Kč.

OK 10/2017: Ve věci námitek členského klubu TJ Sokol Lípa, z.s., ID 7240231, proti výsledku přezkumu registrace přestupu hráče Radka Brázdila, ID 93010468, OK FAČR rozhodla tak, že námitky jsou opodstatněné.