17. 6. 2015

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 17. 5. 2015

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 17.5.2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 86/05/2015: Řízení o odvolání TJ Sokol Libkovice se z důvodů zpětvzetí odvolání zastavuje. Odvolací poplatek se vrací zpět odvolateli. 

OK 88/05/2015: Odvolání FC Baník Ostrava proti rozhodnutí DK FAČR ze dne 9.4.2015, čj. 13/2015 se vyhovuje, napadené rozhodnutí se ruší a OK FAČR znovu rozhoduje tak, že se odvolateli za disciplinární provinění ze dne 28.2.2015 a 6.3.2015 ukládá trest peněžité pokuty ve výši 30.000,- Kč. Odvolací poplatek se vrací zpět odvolateli. 

OK 89/05/2015: Řízení o odvolání Pavla Vandase se z důvodů zpětvzetí odvolání zastavuje. Odvolací poplatek se vrací zpět odvolateli. 

OK 90/05/2015: Odvolání FK Teplice proti rozhodnutí DK FAČR ze dne 30.4.2015, čj. 77/2015 se jako nedůvodný zamítá. Odvolací poplatek propadá ve prospěch FAČR. 

OK 91/06/2015: Projednání odvolání FC Baník Ostrava se odročuje na příští zasedání OK FAČR. 

OK 92/06/2015: Projednání podnětu Josefa Tancoše se odročuje na příští zasedání OK FAČR. 

OK FAČR