12. 1. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 12. 1. 2016

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 12. 1. 2016 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 108/10/2015: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha-západ ze dne 15. 10. 2015 na základě návrhu Amatérského fotbalového klubu Horoměřice, rozhodla OK FAČR tak, že jednání odročila za účelem doplnění dokazování. 

OK 109/10/2015: Ve věci přezkumu rozhodnutí Odvolací a revizní komise Středočeského krajského fotbalového svazu č. j. 4/2015 na základě návrhu JUDr. Vladimíra Supa, ID 48050103, rozhodla OK FAČR tak, že jej jako nedůvodný zamítla.

OK 111/11/2015: Ve věci odvolání klubu Lokomotiva Brno Horní Heršpice proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 11. 11. 2015 rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla. 

OK 112/11/2015: Ve věci odvolání pana Levana Kenii, ID 90102321, proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu č. j. 106/2015-16/2 rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla. 

OK 113/12/2015: Ve věci odvolání klubu FK Jindřichův Hradec 1910 proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 26. 11. 2015, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí ve výroku o trestu zrušila a znovu rozhodla tak, že se při nezměněném výroku o vině klubu ukládá peněžitá pokuta ve výši 40 000,- Kč.

OK 114/12/2015: Ve věci odvolání SK Český Brod proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila DK pro I. a II. ligu k dalšímu řízení a rozhodnutí.

OK 116/12/2015: OK FAČR vzala na vědomí zpětvzetí odvolání klubu FK Hořovicko proti rozhodnutí STK Řídící komise pro Čechy ze dne 26. 11. 2015. 

OK 118/12/2015: Ve věci odvolání FC Malšovice proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila Disciplinární komisi pro I. a II. ligu k dalšímu řízení a rozhodnutí.

OK 120/12/2015: Ve věci odvolání FC MAS Táborsko proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla.