11. 8. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 11. 8. 2016

V rámci svého řádného zasedání konaného dne 11. 8. 2016 v Benicích rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 134/06/2016: Ve věci odvolání pana Aleše Zahálky proti rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 15. 6. 2016, sp. zn.: DR2016066511, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí DK ŘKČ zrušila a znovu rozhodla tak, že odvolatele uznala vinným ze spáchání disciplinárního přečinu dle § 45 odst. 1 Disciplinárního řádu a uložila mu trest zákazu výkonu funkce trenéra na dobu 6 týdnů, jakož i trest peněžité pokuty ve výši 1000,- Kč.

OK 136/06/2016: Ve věci přezkumu souladu rozpisu profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2016/2017 se Soutěžním řádem na základě návrhu členského klubu SK Zápy rozhodla OK FAČR tak, že řízení zastavila.

OK 139/07/2016: Ve věci přezkumu souladu rozpisu soutěží OFS Praha-západ pro soutěžní ročník 2016/2017 s předpisy FAČR na základě návrhu členského klubu AFK Horoměřice OK FAČR jednání odročila.

OK 140/07/2016: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek ASK Lovosice proti výsledku registrace přestupu hráčů Pavla Profta, ID 68080386, Martina Macháčka, ID 91082266, Davida Bečky, ID 93061466, Miroslava Janů, ID 84120665, Ladislava Větrovce, ID 67070284, Marka Jusky, ID 67120157, Jana Kubašky, ID 87011356 a Lukáše Trnky, ID 85030055, rozhodla OK FAČR tak, že v rozsahu týkajícím se hráče Martina Macháčka, ID 91082266, jsou námitky opodstatněné, v ostatním vzala na vědomí zpětvztetí námitek.