28. 4. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR z 28. 4. 2016

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 28. 4. 2016 v Mariánských lázních, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 108/10/2015: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha-západ ze dne 15. 10. 2015 na základě návrhu Amatérského fotbalového klubu Horoměřice rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí ve výroku o trestu o uložení peněžité pokuty zrušila a znovu rozhodla tak, že se Amatérskému fotbalovému klubu Horoměřice ukládá trest peněžité pokuty ve výši 15 000,- Kč.

OK 129/03/2016: Ve věci odvolání pana Ondřeje Lercha proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu ze dne 17. 3. 2016, č. j. 162/2015-16/3, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí zrušila a vrátila věc Disciplinární komisi pro I. a II. ligu k dalšímu řízení a rozhodnutí.

OK 130/03/2016: Ve věci odvolání pana Ladislava Volešáka proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 24. 3. 2016, č. j. 169/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla jako nedůvodné.

Příští zasedání se bude konat dne 19. 5. 2016 v Brně.