19. 5. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR z 19. 5. 2016

V rámci svého řádného zasedání konaného dne 19. 5. 2016 v Brně rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 131/04/2016: Ve věci přezkumu rozpisu soutěží KFŽ pro soutěžní ročník 2015/2016 na základě návrhu klubu Lokomotiva Brno Horní Heršpice rozhodla OK FAČR tak, že v souladu s § 36 odst. 4 Procesního řádu řízení zastavila.

OK 132/05/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Hodonín ze dne 10. 5. 2016 o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise OFS Hodonín ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. DR2016060552, na základě návrhu TJ Sokol Žeravice, ID: 6250611, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí VV OFS Hodonín ze dne 10. 5. 2016 zrušila a znovu rozhodla dle § 116 odst. 5 písm. a) Disciplinárního řádu tak, že utkání TJ Vlast Ježov o.s. - TJ Sokol Žeravice kontumovala v poměru 0:3 dle § 36 odst. 1 Disciplinárního řádu ve prospěch členského klubu TJ Sokol Žeravice.