2. 10. 2015

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise FAČR z 1. 10. 2015

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 1. 10. 2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 105/09/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek SK Slavia Praha - fotbal, a.s., vedený pod sp. zn. OK 105/09/2015, proti výsledku registrace hostování Libora Holíka, ID 98050587, rozhodla OK FAČR tak, že jednání odročila.

OK 102/09/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek SK Smíchov Plzeň o.s., vedený pod sp. zn. OK 102/09/2015, proti výsledku registrace přestupu Pavla Hrabačky, ID 00020856, rozhodla OK FAČR tak, že jednání odročila. 

OK 103/09/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek Fotbalového klubu Junior Strakonice, o.s., vedeného pod sp. zn. OK 103/09/2015, proti výsledku registrace přestupu Martina Janáčka, ID 3160451, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou neopodstatněné.

OK 92/06/2015: Ve věci podnětu týkajícího se porušení Stanov, řádů a předpisů FAČR pana Josefa Tancoše, ID 66120678, rozhodla OK FAČR tak, že podnět odmítla pro nedostatek věcné příslušnosti. 

OK 93/07/2015: Ve věci odvolání Fotbalového klubu Bohemians Praha a.s. proti rozhodnutí DK ČMFS ze dne 4. 5. 2010 č.j. 37/2010 (15/2010), rozhodla OK FAČR tak, že se odvolání jako nedůvodné zamítá. 

OK 100/09/2015: Ve věci odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 3. 9. 2015, č. j. 37/2016, sp. zn. OK 100/09/2015, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila rozhodnutí DK ŘKČ a přikázala věc k projednání a rozhodnutí Disciplinární komisi pro I. a II. ligu.

OK 101/09/2015: Ve věci odvolání FC FASTAV Zlín, a.s. proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu, č. j. 21/2015-16/2, ze dne 3. 9. 2015, sp. zn. OK 101/09/2015, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu v části výroku o trestu zrušila a v rozsahu zrušení věc vrátila orgánu I. stupně k dalšímu projednání a rozhodnutí. 

OK 104/09/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek TJ Sokol Třemešná o.s., vedený pod sp. zn. OK 104/09/2015, proti výsledku registrace přestupu bez souhlasu mateřského klubu hráčů Bohumila Dočkálka, ID 98010776, a Dušana Lazového, ID 98070443, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou neopodstatněné.