21. 12. 2017

Komuniké z mimořádného zasedání Výkonného výboru FAČR (21. 12. 2017)

V Praze se ve čtvrtek 21. prosince 2017 sešel mimořádně Výkonný výbor FAČR s těmito výsledky:

VV FAČR bere na vědomí předložené informace ke státní reprezentaci:

-          V období 20. - 26. 3. 2018 se reprezentace A týmu zúčastní turnaje v čínském Nan-ningu.

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 5. 12. 2017 – 21. 12. 2017 a schvaluje delegaci na Kongres UEFA.

-          FIFA Ranking, nové vydání žebříčku 21. 12. 2018

-          Odvolání suspendace Kuvajtu

-          Sankce vůči španělskému fotbalu

-          Kongres UEFA proběhne 26. 2. 2018 v Bratislavě, účast zástupců FAČR.

VV FAČR schvaluje předložené znění Jednacího řádu VV FAČR.

VV FAČR schvaluje rozdělení odpovědností a kompetencí členů VV FAČR v souvislosti s plněním Strategického plánu FAČR 2017 - 2020.

VV FAČR schvaluje navrhované změny ve strukturách FAČR.

VV FAČR schvaluje termíny pro zasedání VV FAČR na I. pololetí 2018.

VV FAČR schvaluje předloženou listinu Instruktorů rozhodčích FAČR pro rok 2018 a také schvaluje předloženou listinu Fitness instruktorů rozhodčích FAČR pro rok 2018.