14. 4. 2022

Komuniké z mimořádného zasedání VV FAČR ze dne 14. 4 2022

Mimořádný Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR), pod vedením svého předsedy Petra Fouska, se na svém mimořádném zasedání 14. dubna 2022 zabýval primárně ekonomickými záležitostmi a přípravou návrhu rozpočtu FAČR na kalendářní rok 2022, neboť FAČR v období leden – duben 2022 hospodaří v rámci rozpočtového provizoria.

Tématem návrhu rozpočtu FAČR na kalendářní rok 2022 se bude VV FAČR zabývat na svém dalším zasedání 26. dubna 2022.