16. 7. 2015

Komuniké z mimořádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 16. 7. 201

V rámci svého mimořádného zasedání, konaného dne 16. 7. 2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 91/06/2015: U odvolání FC Baník Ostrava Odvolací komise zaevidovala uhrazení odvolacího poplatku; projednání věci na příštím zasedání Odvolací komise zůstává v platnosti. 

OK 92/06/2015: Navrhovatel Josef Tancoš bude vyzván, aby odstranil vady podání.

OK 93/07/15: Odvolání Fotbalového klubu Bohemians Praha a.s. proti rozhodnutí DK ČMFS ze dne 4. 5. 2010 č.j. 37/2010 (15/2010) 
Odvolací komise rozhodla, že odvolání bude projednáno na nejbližším zasedání Odvolací komise; odvolatel bude předvolán. 

OK FAČR