11. 8. 2015

Komuniké z mimořádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 11. 8. 2015

V rámci svého mimořádného zasedání, konaného dne 11. 8. 2015 v Olomouci, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedené věci takto ...

OK 94/07/2015:  Ve věci námitek proti evidenci profesionální smlouvy hráče Jana Žídka rozhodla Odvolací komise tak, že námitky jsou opodstatněné.