3. 2. 2015

Komuniké z mimořádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 3.2.2015

V rámci svého mimořádného zasedání, konaného dne 3.2.2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

Před zahájením dnešního jednání se JUDr. Radostová vyloučila z dnešního jednání OK ve věci OK 78/10/2014. 

OK 62/08/2014: Projednání podání Mgr. Romana Peška, insolvenčního správce Zbyňka Pospěcha, ve věci urgence dodání rozhodnutí, OK FAČR neprojedná podnět z důvodu nedostatku věcné působnosti. 

OK 72/10/2014: K podání označenému jako podnět k přezkumnému řízení, JUDr. Vladimíra SUPA, rozhodla OK tak, že o odvolání proti rozhodnutí DK OFS Praha Západ ze dne 15.5.2014, číslo 24, je povinná jako odvolací orgán rozhodnout ORK středočeského kraje na svém nejbližším zasedání. Uhrazený poplatek se vrací podateli. 

OK 78/10/2014: Odvolání Josefa Kaufmana proti rozhodnutí úseku registrace FAČR o zrušení registrace odvolatele k FK Teplice a.s. a o výmazu smlouvy z evidence profesionálních smluv se zamítá a odvolací poplatek propadá ve prospěch FAČR. 

OK 80/11/2014: Projednání odvolání Tělovýchovná jednota Sokol Tvrdonice proti rozhodnutí registračního Úseku FAČR ze dne 20.10.2014 ohledně odmítnutí žádosti o zrušení přestupu hráče Dušana Krupicy se vyhovuje. Rozhodnutí registračního Úseku včetně všech rozhodnutí na zrušení rozhodnutí obsahově navazující, která vzhledem k tomuto rozhodnutí pozbyla podkladu, se v celém rozsahu ruší. Poplatek se vrací odvolateli. 

OK 82/12/2014: Podnětu TJ Sokol Hvožďany se vyhovuje, ruší se v celém rozsahu rozhodnutí VV OFS Příbram ze dne 10.11.2014. Potvrzuje se platnost rozhodnutí STK z OFS Příbram ze dne 21.10.2014. Poplatek bude vrácen podateli. 

OK 83/01/2015: OK FAČR neprojedná návrh k přezkumu z důvodu nedostatku působnosti návrh DK ÚKFS OK FAČR současně podává podnět k výkonnému výbor FAČR stran skutečností vyplynuvších z obsahu tohoto podnětu. Uhrazený poplatek se vrací podateli. 

OK FAČR