12. 10. 2015

Komuniké z mimořádného zasedání Odvolací komise FAČR ze dne 10. 10. 2015

V rámci svého mimořádného zasedání, konaného dne 10. 10. 2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 105/09/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek SK Slavia Praha - fotbal, a.s., vedeného pod sp. zn. OK 105/09/2015, proti výsledku registrace hostování Libora Holíka, ID 98050587, rozhodla OK FAČR tak, že námitky nejsou opodstatněné. 

OK 106/09/2015: Ve věci odvolání FC Baník Ostrava, a.s., proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu č. j. 22/2015 – 16/2 ze dne 3. 9. 2015 rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla.

OK 107/10/2015: OK FAČR vzala na vědomí odvolání a doplnění odvolání doručené OK FAČR dne 8. 10. 2015 pana Marka Černocha proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 3. 9. 2015, které bude projednáno na příštím řádném zasedání.