3. 10. 2016

Komuniké z jednání RKK FAČR

Dne 20. září 2016 se v sídle FAČR sešla na svém pravidelném zasedání RKK FAČR ...

1. Projednala výsledky kontroly dotací pro OFS vypočtených na základě počtu utkání, které příslušné OFS organizují a řídí a konstatuje, že neshledala žádná pochybení. Na základě uzavřených smluv jsou prostředky podpory převáděny průběžně na účty OFS. 

2. Seznámila se s průběžným stavem kontrol dodavatelských faktur a finančních vztahů FAČR.

3. Stanovila termín pracovního aktivu s předsedy revizních orgánů OFS a KFS na 11. listopadu 2016 a jeho organizační a obsahové zajištění.