5. 9. 2016

Komuniké z jednání RKK FAČR

Dne 18. srpna 2016 se v sídle FAČR sešla na svém pravidelném zasedání RKK FAČR a projednala ...

1. Výsledky kontroly úhrad pokut z disciplinárního řízení, uložených DK FAČR v období od 1. ledna 2013 do 30. června 2015. Konstatovala, že v úhradách pokut neexistoval pevný systém. To mělo za následek, že mnohé pokuty nebyly hrazeny včas. Podrobná zpráva bude předložena VV FAČR.

2. Výsledky kontroly pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 29. červenci 2016. Bylo konstatováno, že došlo k výraznému posunu jak v oblasti pohledávek, tak i závazků.

RKK FAČR dále projednala přípravu plánovaných kontrol do konce roku 2016.