30. 11. 2017

Komuniké z jednání RKK FAČR ze dne 28. listopadu 2017

V pražském sídle FAČR se sešla na svém řádném jednání Revizní a kontrolní komise FAČR.

RKK FAČR na svém pravidelném zasedání:

1)      Projednala a schválila zprávu RKK FAČR č. 4 „O kontrole IT FAČR“

2)      Schválila plán kontrolních akcí na I. čtvrtletí 2018

3)      Projednala a stanovila postup kontroly dotací MŠMT ČR, poskytnutých FAČR v roce 2017.