29. 2. 2016

Komuniké z jednání RKK FAČR dne 23. 2. 2016

Dne 23. února 2016 se v sídle asociace uskutečnilo řádné zasedání RKK FAČR, na kterém komise projednala průběžný stav kontroly počtu utkání, které OFS uskutečnily v jarní sezóně 2015, a které byly podkladem pro stanovení výše dotace OFS v roce 2015.

Dále byl za účasti předsedy DK FAČR pana Bačka projednán stav kontroly úhrad pokut z disciplinárního řízení. Kontrola probíhá a bude ukončena do 15. 4. 2016.

RKK FAČR se seznámila se článkem Ondřeje Škvora, který byl pod názvem „Sudí Jílek, zdatný Berbrův žák“, otištěn v deníku Sport dne 2. února 2016 a zaujala k němu toto stanovisko:

1. RKK FAČR kategoricky odmítá uvedená tvrzení pana Trněného ohledně chování a výroku člena RKK FAČR pana Jaroslava Hampla. Nejen on, ale i ostatní přítomní členové komise se při kontrole chovali korektně a naprosto profesionálně.

2. V článku je uvedeno, že kontrolu „zařídila jistá osoba…“. Revizní a kontrolní komise FAČR se proti takovému tvrzení pana Trněného zásadně ohrazuje. RKK FAČR je volený, nezávislý orgán asociace, který je odpovědný VH FAČR. Jedná nezávisle a není, ani nikdy nebyl nástrojem žádného jednotlivce, ani skupiny k prosazování jejich individuálních, popřípadě skupinových zájmů. 

V článku uváděné skutečnosti nebyly redaktorem ověřeny. RKK FAČR tímto vyjádřením považuje záležitost za uzavřenou a nebude ji dále komentovat.