23. 1. 2017

Komuniké z jednání RKK FAČR dne 17. 1. 2017

Komise na svém řádném zasedání projednala a schválila zprávu o kontrole akcí „Měsíce náborů květen – září 2016“. RKK FAČR hodnotí uskutečněné akce jako velmi zdařilé. Nejen, že se jich zúčastnilo více než 28 tisíc dětí a mnohé se staly členy FAČR, ale jejich systematická a promyšlená prezentace přispěla k pozitivnímu obrazu i prestiži FAČR. Vynaložené prostředky ve výši téměř 4 mil. Kč byly vynaloženy účelně a byly řádně vyúčtovány. 

Komise dále projednala dosavadní stav a určila další postup kontroly dotací MŠMT ČR za rok 2016 a plán své činnosti do VH FAČR.