20. 6. 2017

Komuniké z jednání RKK FAČR dne 13. června 2017

V pražském sídle FAČR se sešla na svém 1. řádném jednání Revizní a kontrolní komise FAČR.

1) Předsedou RKK FAČR byl zvolen pan Zdeněk Šimek a místopředsedou RKK FAČR pan Marek Hájek.

2) RKK FAČR projednala a stanovila další postup kontroly bodu č. 12. Usnesení VH FAČR 2017.

3) RKK FAČR projednala a schválila plán činnosti komise na 2. pololetí roku 2017.