17. 11. 2014

Komuniké z aktivu k provádění kontrol dotací

Revizní a kontrolní komise FAČR ve spolupráci s finančním oddělením FAČR uspořádala dne 16. listopadu 2014 v hotelu Marriott v Plzni aktiv předsedů revizních a kontrolních orgánů krajských a okresních fotbalových svazů k provádění kontrol dotací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo v roce 2014 prostřednictvím FAČR do KFS, OFS a klubů.

Účastníci byli seznámeni se závěry kontrol dotací, které ve FAČR a klubech uskutečnilo MŠMT, NKÚ i kontrolní orgány FAČR. Účastníkům byly podány informace o struktuře a rozsahu jednotlivých dotačních programů v roce 2014, o podmínkách využívání dotací i nejčastěji se vyskytujících nedostatcích. V rámci diskuse a v reakci na dotazy GS FAČR Rudolf Řepka seznámil přítomné také se záměrem elektronizace fotbalových agend. 

Po skončení aktivu jeho účastníci shlédli kvalifikační utkání ME ČR – Island.