2. 5. 2017

Komuniké z 39. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR dne 2. 5. 2017

V Plzni v hotelu Mariott se dne 2. května 2017 na svém řádném zasedání sešel Výkonný výbor FAČR.

VV FAČR bere na vědomí informace státní reprezentace o:
a) přátelském utkání v Belgii a rozhodujícím utkání v Norsku
b) prvém utkání ženského národního týmu

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 12. 4. 2017-2. 5. 2017:
a) změny mládežnických turnajů

VV FAČR předkládá členům FAČR následující dokumenty pro 19. ŘVH FAČR:
a) seznam delegátů,
b) seznam sčitatelů,
c) složení organizačního štábu,
d) seznam pozvaných hostů,
e) zásady pro rozdělování společných zdrojů.

Na základě předložených dokumentů VV FAČR provádí zápis následujících osob do Sboru rozhodců FAČR:
a) Mgr. Lukáš Slanina,
b) JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová.

VV FAČR bere na vědomí informace o žádosti FAČR ve věci poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ČUS při realizaci kroků vedoucích k:
a) zrušení všech omezení vlastnických práv ke všem věcem, která nabyla do svého vlastnictví od ČUS,
b) převodu vlastnického práva ke „spojovacímu mostu na FAČR“
c) uzavření dohody, která nahradí dohodu o vypořádání a která bude obsahovat práva a povinnosti stran vyplývající z návrhu kompenzace.

VV FAČR bere na vědomí poskytnuté informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje navrhované změny organizační struktury sekretariátu FAČR a bere na vědomí organizační strukturu FAČR Property s.r.o. dle přílohy.

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A) VV FAČR přijímá za člena FAČR:
- 1. FC Poruba, z.s.
- FC Rudolec z.s.
- První SC Staré Město, z.s.
- “Football for all, z.s.“

B) VV FAČR souhlasí se změnou názvu níže uvedených klubů:
Tělovýchovná jednota Sokol Týnec nad Labem na Fotbalový klub Týnec nad Labem, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobouky na Tělovýchovná jednota Sokol Klobouky u Brna, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Určice na TJ Sokol Určice, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Ostravice na Tělovýchovná jednota Sokol Ostravice, spolek
Tělovýchovná jednota Veselý Žďár na TJ Veselý Žďár, z. s.
Baník Lubná na TJ Baník Lubná, z.s.
Tělovýchovná jednota Český lev Kolešovice na TJ Český lev Kolešovice, z.s.
SKP Rakovník na Sportovní klub policie Rakovník, z.s.
T.J. Junior Praha na Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.s.
Tělovýchovná jednota Stružná na TJ Stružná z.s.
SK Čtyři Dvory - serviSport Č. Budějovice na SK Čtyři Dvory, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Močovice na Sokol Močovice, z.s.

PŘESTUPY podle §28 PŘ FAČR:
-      Antony Klaudie, ID 08021124 do FC Viktoria Plzeň, a.s.              
-      Horváth Dominik, ID 02081211 do Sportovní kluby Polička,z.s.        

C) V souladu s článkem 16 odst. 6 písm. g), ee) Stanov FAČR rozhodl Výkonný výbor FAČR o udělení výjimky k převodu práv a povinností u následujících členů Asociace:

Z klubu FC Sellier & Bellot Vlasšim, z.s. na klub FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.
Dorost starší – KP Středočeský kraj
Dorost mladší – KP Středočeský kraj
Žáci starší – KP Středočeský kraj
Žáci mladší – A,B,C – KP Středočeský kraj a okresní soutěže okres Benešov

V souvislosti s rozhodnutím o převodu práv a povinností podle odstavce 1 rozhodl Výkonný výbor FAČR dále o tom, že v případě, že některý z hráčů, k jehož přestupu došlo v souladu s odst. 1, využije svého práva k přestupu bez souhlasu mateřského klubu podle čl. 7 odst. 4 Přestupního řádu, náleží výše stanoveného odstupného nabývajícímu klubu.