23. 2. 2017

Komuniké z 34. řádného zasedání RKK FAČR

34. řádné zasedání Revizní a kontrolní komise FAČR se konalo dne 21. února 2017 v sídle FAČR.

RKK FAČR na svém řádném zasedání za účasti GS FAČR Rudolfa Řepky a FŘ FAČR Libora Kabelky:

1) Ukončila kontrolu využití a vyúčtování dotací MŠMT ČR a příspěvků ČOV, projednala a schválila závěrečnou zprávu z této kontroly, která bude předložena VV FAČR na jeho březnové zasedaní. Komise doporučila konkrétní opatření k dalšímu zdokonalení práce s dotačními prostředky pro další období.

2) Stanovila postup kontroly rozdělení členských příspěvků za rok 2017, která bude zahájena bezprostředně po provedení příslušných propočtů sekretariátem FAČR.

3) Projednala obsahovou přípravu zprávy o činnosti komise za její funkční období pro červnovou VH FAČR.