5. 6. 2015

Komuniké z 21. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR

V Praze se sešel na svém pravidelném zasedání Výkonný výbor FAČR.

VV FAČR schválil nový soubor předpisů s výjimkou disciplinárního řádu, jehož finální verze bude výkonnému výboru předložena na jeho řádném zasedání dne 30. 6. s tím, že účinnost tohoto předpisu je předpokládána od 1.7.2015. 

VV FAČR schválil převod práv z Městského fotbalového klubu Frýdek – Místek z.s. na MFK Frýdek – Místek a.s. spolu se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. 

VV FAČR schválil změny v členství klubů FAČR: 
A) Výkonný výbor FAČR přijímá podle čl. 3 odst. 5 Stanov FAČR a čl. 1 Organizační směrnice pro činnost členských klubů za člena FAČR: 
- LUBAS KLUB SPORT VĚZNICE z.s. 
- SK Protivanov, z.s. 
- FK Union Strašnice z.s. 

B) Výkonný výbor FAČR souhlasí podle čl. 5 odst. 2 písm. c) stanov FAČR a čl. 10 odst. 2 Organizační směrnice pro činnost členských klubů se zrušením členství ve FAČR na návrh příslušných OFS: 
- 10A0171 PSK UNION Praha 

C) Výkonný výbor FAČR souhlasí podle čl. 4 Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR se změnou názvu níže uvedených klubů: 
- SK Hrobce – Roudnice n.L. o.s. na SK Hrobce, z.s. 

D) Výkonný výbor FAČR souhlasí podle čl. 6 odst. 4 Stanov FAČR se začleněním klubu do sousedního okresů se souhlasem obou OFS: 
- Slovan Horní Beřkovice (z OFS Litoměřice do OFS Mělník) 
- Fotbalový klub Peruc ( z OFS Louny do OFS Litoměřice) 

E) Výkonný výbor FAČR souhlasí, aby členský klub FK Union Strašnice z.s. startoval v soutěžích namísto klubu PSK Union Praha, a to v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 4 Organizační směrnice pro činnost členských klubů.