14. 5. 2013

Komuniké z 1. zasedání Komise pro Regionální Fotbal FAČR

Komise pro Regionální Fotbal FAČR zasedala 30. 4. 2013 v Praze na Strahově.

1) Jednání zahájil předseda KpRF pan Pavel Blaha. 

2) generální sekretář FAČR pan Rudolf Řepka ve své elektronické prezentaci informoval vyčerpávajícím způsobem o posledním dění ve fotbalovém hnutí. 

3) Ředitel Oddělení neprofesionálního a mládežnického fotbalu pan Otakar Mestek seznámil komisi s aktuálními novinkami v soutěžích mládeže: 

- KM FAČR chystá větší PR balíček na který by ráda přilákala především nové mladé fotbalisty, chystá se oslovit všechny ZŠ i SŠ v České Republice. 

- počítá se s optimalizací pracovní náplně PTM. 

- přidělení statutů SCM a SpSM odešle v co nejbližší době licenční manažer pan Stanislav Rýznar. Počítá se s udělením cca. 50 SpSM a 42 SCM. (V 1.fázi bude vybráno cca. 40 a 30). Na jednotlivé kraje by to mělo vycházet v poměru 1+2. 

- „Zelený trávník“2013 – komise schválila rozdělení přidělené dotace na jednotlivé kraje podle počtu členů FAČR v jednotlivých KFS. 

4) Ředitel Finančního oddělení pan Libor Kabelka uvedl, že dotace na jednotlivé OFS a KFS by měly dorazit koncem měsíce května. Do 17.5. 2013 musí jednotlivé KFS zaslat zpět na FAČR vyplněnou tabulku programu IV. Do 21.5.20132 snad bude jasný program V. 

5) Ředitel Oddělení legislativně právního pan Petr Doležal informoval o problematice registrací a členství, chystá se návrh novelizace disciplinárního řádu FAČR. 

6) Člen Komise pro Regionální fotbal pan Martin Bednář pozval všechny přítomné na turnaj „Kouba Cup“, který se koná v Moravskoslezském kraji ve dnech 13.- 16. 5.2013 

Zapsal: Bc. Josef Dvořáček – sekretář KpRF FAČR