4. 2. 2021

Komuniké VV FAČR a Komuniké VV FAČR per rollam

VV FAČR se sešel v úterý 2. února 2021, aby následně do 4. února 2021 včetně, přijal mj. per rollam tyto závěry:

VV FAČR bere na vědomí a formálně schvaluje složení nové KR FAČR v čele s předsedou Vitorem Manuelem de Melo Pereirou.

VV FAČR bere na vědomí informace ze strany UEFA a FIFA:

  • VV UEFA bude zasedat na konci února a následně rozhodne, v jakém formátu bude závěrečný turnaj EURO 2020 probíhat.
  • Probíhají pravidelné online konference generálních sekretářů členských asociací UEFA, i na nich se bude řešit další osud termínových listin mládežnických reprezentací.

VV FAČR schvaluje návrh změn na listinách UEFA – Match officers and Instructors.

VV FAČR schvaluje provizorní rozpočet FAČR na první kvartál roku 2021.

VV FAČR bere na vědomí přehled nákladů a výnosů FAČR a dceřiných společností za listopad 2020.

VV FAČR schvaluje Listinu instruktorů rozhodčích a Listinu fitness instruktorů rozhodčích pro rok 2021.

VV FAČR schvaluje návrh novelizace Procesního řádu FAČR v předloženém znění (online zasedání orgánů FAČR).

VV FAČR schvaluje návrh novelizace Evidenčního a registračního řádu FAČR v předloženém znění (posun termínu platby členských příspěvků do 15. 4. 2021 a dodatečnou lhůtou do 30. 4. 2021).

VV FAČR bere na vědomí informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje souhrnnou zprávu licenčního manažera Stanislava Rýznara o udělení statutů mládeže pro rok 2021.

VV FAČR bere na vědomí výsledky kategorizace hracích ploch klubů FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

VV FAČR schvaluje dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

1Přijetí nového člena FAČR – PO:

  • FC Vážany nad Litavou, z.s.
  • Football T.A. Praha 2016 z.s.

2) Přijetí nového člena FAČR – Jiná PO:

  • International Football Vision s.r.o.

3)  Schválení statusu přidruženého mládežnického klubu mezi:

  • Football Talent Academy s.r.o. (ID 1060241) a Football T.A. Praha 2016 z.s.

4) Změna názvu a záměr o převodu práv a povinností člena FAČR mezi:

  • AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s. (ID 8050841) a MFK Vítkovice z.s.

VV FAČR schvaluje, pokud to protiepidemická opatření dovolí, termín Valné hromady FAČR na 3. 6. 2021 v Nymburku.

VV FAČR schvaluje zrušení plánované reorganizace ČLD /dorostenecká liga/ v soutěžním ročníku 2020/21.

VV FAČR bere na vědomí návrh prezentace nové brand identity FAČR 2021.