26. 6. 2019

Komuniké per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 25. 6. 2019

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 25. 6. 2019 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 12/2019: Ve věci odvolání hráče Martina Suse, ID 90031129, proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 7. 6. 2019, č.j. DK-EK/4/2019-9, OK FAČR rozhodla tak, že se odvolání v souladu s § 110 odst. 4 Disciplinárního řádu FAČR jako nedůvodné zamítá.