15. 6. 2018

Komuniké per rollam Odvolací komise FAČR ze dne 8. 6. 2018

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla dne 8. 6. 2018 per rollam v níže uvedených věcech takto:

OK 11/2018: Ve věci přezkumu rozhodnutí VV OFS Rakovník ze dne 14. 5. 2018 o odvolání proti rozhodnutí STK OFS Rakovník ze dne 19. 4. 2018 na základě návrhu FK Hředle z.s., ID 20C0451, rozhodla OK FAČR tak, že obě rozhodnutí zrušila a řízení zastavila. 

OK 12/2018: Ve věci odvolání FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., ID 6220291, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 3. 5. 2018, č.j. 207/2017-18-2, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí se v části výroku o trestu peněžité pokuty ruší a znovu se rozhoduje tak, že se odvolateli ukládá trest peněžité pokuty ve výši 50.000,- Kč.

OK 13/2018: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK 25/2017-8 ve vztahu k členskému klubu FC Bánov, z. s., ID: 7220031, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí ve vztahu k FC Bánov, z.s. při nezměněném výroku o vině zrušila v rozsahu výroku o trestu odebrání 3 soutěžních bodů.