22. 12. 2017

Komuniké per rollam Odvolací komise FAČR ze dne 22. 12. 2017

V návaznosti na své řádné zasedání, konané dne 12. 12. 2017 v Nymburku, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 22. 12. 2017 per rollam v níže uvedených věcech takto:

OK 16/2017: Ve věci námitek FK Olympia a.s., ID 5210601, proti evidenci profesionální smlouvy mezi FK Olympia a.s. a Danielem Barešem, ID 98120938, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že zruší registraci profesionální smlouvy mezi FK Olympia a.s. a Danielem Barešem, ID 98120938.

OK 18/2017: Ve věci námitek Tělocvičné jednoty Sokol Hodějice, ID 6260111, proti registraci hráče Dennise Bárka, ID 02030570, ze dne 17. 10. 2017, vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí námitek a řízení zastavila.

OK 19/2017: Ve věci odvolání Jana Bežó, ID 87021724, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy DR2017149600 ze dne 1. 11. 2017, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila a znovu rozhodla tak, že Jan Bežó, ID 87021724, je vinen, že dne 28.10.2017 v utkání Fortuna Divize A, číslo utkání 2017002A2A1208, kopl ze strany soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly, kterou bylo ohroženo zdraví a bezpečnost soupeře, přičemž způsobil zranění hráče Ondřeje Puchmajera, ID 98100688, spočívající ve zlomenině holenní i lýtkové kosti, když poškozený byl omezen na obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů a nebyl schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů, čímž spáchal disciplinární přečin Surové hry podle § 42 odst. 1, 3 Disciplinárního řádu FAČR a uložila mu za to podle § 42 odst. 1, 3 ve spojení s § 23 Disciplinárního řádu FAČR trest zákazu závodní činnosti v délce trvání dvanáct (12) měsíců. Do doby výkonu trestu zákazu závodní činnosti se započítává doba předběžně zakázané činnosti od 28.10.2017.