21. 6. 2018

Komuniké per rollam Odvolací komise FAČR ze dne 21. 6. 2018

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla dne 21. 6. 2018 per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 15/2018: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK 23/2017-7 ve vztahu k členskému klubu FC Bánov, z. s., ID: 7220031, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí ve vztahu k FC Bánov, z.s. při nezměněném výroku o vině zrušila v rozsahu výroku o trestu odebrání 3 soutěžních bodů.