13. 11. 2020

Komuniké o rozhodnutí per rollam VV FAČR

V pátek 13. listopadu 2020, rozhodl VV FAČR per rollam, v těchto věcech:

VV FAČR schvaluje předložený materiál systému reorganizace FAČR. Řízením projektu pověřuje předsedu FAČR a generálního sekretáře FAČR s tím, že pravidelné zprávy o realizaci projektu budou VV FAČR předkládány v rámci řádných zasedání.

VV FAČR schvaluje, v souladu s ustanoveními Kodexu Criminal compliance programu (CCP), Mgr. Libora Zbořila do pozice externího ombudsmana, který působí jako výkonný, dozorový a kontrolní orgán ve věcech CCP.