6. 11. 2020

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 6. 11. 2020

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 6. 11. 2020 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 28/2020: Ve věci odvolání hráče Jiřího Adamušky, ID 93110128, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Moravu ze dne 14. 10. 2020, Sp. zn. DR202059941, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Moravu, Sp. zn. DR202059941 zrušuje ve výroku o trestu a při nezměněném výroku o vině ukládá disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 5.000,- Kč.