8. 10. 2019

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 4. 10. 2019

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 4. 10. 2019 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 23/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace hráče Filipa Rokycanského, ID 02020556, prováděný na základě námitek hráče Filipa Rokycanského, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že provede registraci hráče v klubu Spartak Hrdlořezy, z.s.