29. 9. 2022

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 29. 9. 2022

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 29. 9. 2022 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 36/2022: Ve věci odvolání hráče Ondřeje Petráka, ID 92030873, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 15. 9. 2022, č.j. 72/2022-23, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.