25. 8. 2022

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 25. 8. 2022

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 25. 8. 2022 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 33/2022: Ve věci odvolání hráče Martina Cedidly, ID 01110727, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 18. 8. 2022, č.j. 12/2022-23-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.