22. 12. 2020

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 22. 12. 2020

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 22. 12. 2020 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 36/2020: Ve věci odvolání hráče Jana Hoška, ID 89040005, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 17. 12. 2020, č.j. 77/2020-21, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.