17. 2. 2021

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 17. 2. 2021

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 17. 2. 2021 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 09/2021: Ve věci odvolání hráče Filipa Kaši, ID 94010010, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 11. 2. 2021, č.j. 106/2020-21, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 11. 2. 2021, č.j. 106/2020-21 se ve výroku o trestu ruší a při nezměněném výroku o vině se Filipu Kašovi, ID 94010010, ukládá disciplinární trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání.