16. 9. 2021

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 15. 9. 2021

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 15. 9. 2021 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 19/2021: Ve věci odvolání hráče Martina Koscelníka, ID 95032094, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 2. 9. 2021, č.j. 47/2021-22, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.