15. 7. 2022

Komuniké o rozhodnutí per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 15. 7. 2022

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 15. 7. 2022 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 28/2022: Ve věci odvolání proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 28. června 2022, č.j. 2022-001-0628 podané členským klubem FC Slavia Karlovy Vary a.s., ID 4120661, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se odmítá pro nedostatek pravomoci OK FAČR.

Komentář předsedy OK FAČR: Členský klub FC Slavia Karlovy Vary a.s., ID 4120661, svým odvoláním brojil proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 28. června 2022, č.j. 2022-001-0628, které je rozhodnutím řídícího orgánu soutěže o zahájení soutěžního ročníku. V rozhodnutí STK ŘKČ je uvedeno chybné poučení, jelikož proti tomuto rozhodnutí předpisy FAČR neznají opravný prostředek. Odvolací komise tudíž nemohla rozhodnout jinak než odvolání odmítnout pro nedostatek pravomoci.